Landendocumentatie

Algemeen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement ook bijna integraal overgenomen voor het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, enz... toegevoegd aan het ADR.

Wij geven u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit waar meer informatie kan bekomen worden.

De volledig herwerkte, en meer uitgebreide landendocumentatie kan u niet raadplegen op onze site, maar werd integraal opgenomen in Hét ADR-boek 2015-2017.

Landenoverzicht