Wat biedt ESI?

Dienstverlening

Veiligheidscentrum ESI biedt u 24 uur op 24 een professionele dienstverlening met betrekking tot de totale transport-, overslag- en opslagproblematiek inzake gevaarlijke stoffen. Het centrum fungeert als een flexibele coördinatie- en ombudsdienst en u kan er ondermeer terecht voor volgende diensten:


Opleidingen

Europees erkende cursussen inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer

Deze Europese verordening voorziet dat de verzorgers en bestuurders van wegvoertuigen die gebruikt worden voor het commercieel transport van landbouwhuisdieren sinds 5 januari 2008 over een certificaat van vakbekwaamheid moeten beschikken. Dit certificaat, Europees rechtsgeldig kan je behalen na het hebben gevolgd van een praktijkgerichte specialistische opleiding.

Europees erkende cursussen (Ministerie van Verkeer) inzake het wegtransport van gevaarlijke stoffen (ADR)


Bedrijfscursussen


Al onze cursussen worden gegeven door lesgevers die, naast de nodige theoretische en didactische kennis, een meer dan ruime praktijkervaring bezitten.

Examencentrum

We zijn door het Ministerieel besluit van 3 september 2007 erkend als examencentrum voor het organiseren van het examen voor :

Veiligheidsadviseur


Examens kunnen afgenomen worden in ons examencentrum te Ieper of kan na afspraak georganiseerd worden op de cursuslocatie.