Subsidiemogelijkheden voor België

Subsidie Sociaal Fonds

Indien uw werknemers zijn ingeschreven als arbeider in de RSZ-categorie 083, kunt u onderstaande subsidie bekomen van het Sociaal Fonds:


Subsidie kmo-portefeuille

Op 1 januari 2009 werd de kmo-portefeuille gelanceerd. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Deze maatregel komt in de plaats van het opgegeven BEAweb. Kleine ondernemingen kunnen 40% steun ontvangen, de middelgrote ondernemingen 30%, op de in aanmerking komende kosten.

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via www.kmo-portefeuille.be aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Subsidie opleidingscheques voor werknemers

Waarvoor kan u opleidingscheques gebruiken?

Alle werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brussels Gewest kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid:


Voor elke opleiding die u met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Per kalenderjaar kan u maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Opleidingscheques voor werknemers gelden echter niet voor zelfstandigen en ook niet voor opleidingen die gevolgd worden in opdracht van de werkgever. Daarvoor kan de werkgever of zelfstandige een beroep doen op BEA, het Budget voor Economisch Advies.

Waar kan u opleidingscheques aanvragen?

U kan bij de VDAB opleidingscheques aanvragen:


Voor de uitgifte van de cheques heeft de VDAB een overeenkomst met de firma Accor.
Opgelet: